ממיר יחידת מדידה

נפח זרימת יחידות שיעור

חבית ארה"ב לדקה, מחשבון מקוון, ממיר טבלת המרה

חבית ארה"ב לדקה ל Kilobarrel האמריקאי ליום 1.44
חבית ארה"ב לדקה ל Millilitre לדקה 158 987.295
חבית ארה"ב לדקה ל Millilitre ליום 2.29 * 108
חבית ארה"ב לדקה ל Millilitre לשנייה 2 649.788
חבית ארה"ב לדקה ל Millilitre לשעה 9 539 237.696
חבית ארה"ב לדקה ל אונקיה לדקה 5 376
חבית ארה"ב לדקה ל אונקיה לשנייה 89.6
חבית ארה"ב לדקה ל אונקיה לשעה 322 560
חבית ארה"ב לדקה ל אינץ 'מעוקב לדקה 9 702
חבית ארה"ב לדקה ל אינץ 'מעוקב לשנייה 161.7
חבית ארה"ב לדקה ל אינץ 'מעוקב לשעה 582 120.000
חבית ארה"ב לדקה ל בחצר מעוקב לדקה 0.207948
חבית ארה"ב לדקה ל בחצר מעוקב לשנייה 0.003466
חבית ארה"ב לדקה ל בחצר מעוקב לשעה 12.476852
חבית ארה"ב לדקה ל גלון ארה"ב לדקה 42
חבית ארה"ב לדקה ל גלון ארה"ב ליום 60 480
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בארה"ב לשנייה 0.7
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בארה"ב לשעה 2 520
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בבריטניה לדקה 34.972316
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בבריטניה ליום 50 360.135
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בבריטניה לשנייה 0.582872
חבית ארה"ב לדקה ל גלון בבריטניה לשעה 2 098.339
חבית ארה"ב לדקה ל חבית ארה"ב ליום 1 440
חבית ארה"ב לדקה ל חבית ארה"ב לשנייה 0.016667
חבית ארה"ב לדקה ל חבית ארה"ב לשעה 60
חבית ארה"ב לדקה ל ליטר לדקה 158.987295
חבית ארה"ב לדקה ל ליטר ליום 228 941.705
חבית ארה"ב לדקה ל ליטר לשנייה 2.649788
חבית ארה"ב לדקה ל ליטר לשעה 9 539.238
חבית ארה"ב לדקה ל מטר מעוקב לדקה 0.158987
חבית ארה"ב לדקה ל מטר מעוקב ליום 228.941705
חבית ארה"ב לדקה ל מטר מעוקב לשנייה 0.00265
חבית ארה"ב לדקה ל מטר מעוקב לשעה 9.539238
חבית ארה"ב לדקה ל מיליון רגל מעוקבת לדקה 0.056146
חבית ארה"ב לדקה ל מיליון רגל מעוקבת ליום 80.85
חבית ארה"ב לדקה ל מיליון רגל מעוקבת לשעה 3.36875
חבית ארה"ב לדקה ל סנטימטר מעוקב לדקה 158 987.295
חבית ארה"ב לדקה ל סנטימטר מעוקב ליום 2.29 * 108
חבית ארה"ב לדקה ל סנטימטר מעוקב לשעה 9 539 237.696
חבית ארה"ב לדקה ל עכו-רגל בשנה 67.745941
חבית ארה"ב לדקה ל עכו-רגל ליום 0.185605
חבית ארה"ב לדקה ל עכו-רגל לשעה 0.007734
חבית ארה"ב לדקה ל קילו בנזין ב 15,5 ° C ליום 373 161.600
חבית ארה"ב לדקה ל קילו בנזין ב 15,5 ° C לשעה 15 548.400
חבית ארה"ב לדקה ל רגל מעוקבת לדקה 5.614583
חבית ארה"ב לדקה ל רגל מעוקבת לשנייה 0.093576
חבית ארה"ב לדקה ל רגל מעוקבת לשעה 336.875