ממיר יחידת מדידה

נפח זרימת יחידות שיעור

חבית ארה"ב לשעה, מחשבון מקוון, ממיר טבלת המרה

חבית ארה"ב לשעה ל Kilobarrel האמריקאי ליום 0.024
חבית ארה"ב לשעה ל Millilitre לדקה 2 649.788
חבית ארה"ב לשעה ל Millilitre ליום 3 815 695.078
חבית ארה"ב לשעה ל Millilitre לשנייה 44.163137
חבית ארה"ב לשעה ל Millilitre לשעה 158 987.295
חבית ארה"ב לשעה ל אונקיה לדקה 89.6
חבית ארה"ב לשעה ל אונקיה לשנייה 1.493333
חבית ארה"ב לשעה ל אונקיה לשעה 5 376
חבית ארה"ב לשעה ל אינץ 'מעוקב לדקה 161.7
חבית ארה"ב לשעה ל אינץ 'מעוקב לשנייה 2.695
חבית ארה"ב לשעה ל אינץ 'מעוקב לשעה 9 702
חבית ארה"ב לשעה ל בחצר מעוקב לדקה 0.003466
חבית ארה"ב לשעה ל בחצר מעוקב לשנייה 5.78 * 10-5
חבית ארה"ב לשעה ל בחצר מעוקב לשעה 0.207948
חבית ארה"ב לשעה ל גלון ארה"ב לדקה 0.7
חבית ארה"ב לשעה ל גלון ארה"ב ליום 1 008
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בארה"ב לשנייה 0.011667
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בארה"ב לשעה 42
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בבריטניה לדקה 0.582872
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בבריטניה ליום 839.335578
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בבריטניה לשנייה 0.009715
חבית ארה"ב לשעה ל גלון בבריטניה לשעה 34.972316
חבית ארה"ב לשעה ל חבית ארה"ב לדקה 0.016667
חבית ארה"ב לשעה ל חבית ארה"ב ליום 24
חבית ארה"ב לשעה ל חבית ארה"ב לשנייה 0.000278
חבית ארה"ב לשעה ל ליטר לדקה 2.649788
חבית ארה"ב לשעה ל ליטר ליום 3 815.695
חבית ארה"ב לשעה ל ליטר לשנייה 0.044163
חבית ארה"ב לשעה ל ליטר לשעה 158.987295
חבית ארה"ב לשעה ל מטר מעוקב לדקה 0.00265
חבית ארה"ב לשעה ל מטר מעוקב ליום 3.815695
חבית ארה"ב לשעה ל מטר מעוקב לשנייה 4.42 * 10-5
חבית ארה"ב לשעה ל מטר מעוקב לשעה 0.158987
חבית ארה"ב לשעה ל מיליון רגל מעוקבת לדקה 0.000936
חבית ארה"ב לשעה ל מיליון רגל מעוקבת ליום 1.3475
חבית ארה"ב לשעה ל מיליון רגל מעוקבת לשעה 0.056146
חבית ארה"ב לשעה ל סנטימטר מעוקב לדקה 2 649.788
חבית ארה"ב לשעה ל סנטימטר מעוקב ליום 3 815 695.078
חבית ארה"ב לשעה ל סנטימטר מעוקב לשעה 158 987.295
חבית ארה"ב לשעה ל עכו-רגל בשנה 1.129099
חבית ארה"ב לשעה ל עכו-רגל ליום 0.003093
חבית ארה"ב לשעה ל עכו-רגל לשעה 0.000129
חבית ארה"ב לשעה ל קילו בנזין ב 15,5 ° C ליום 6 219.360
חבית ארה"ב לשעה ל קילו בנזין ב 15,5 ° C לשעה 259.14
חבית ארה"ב לשעה ל רגל מעוקבת לדקה 0.093576
חבית ארה"ב לשעה ל רגל מעוקבת לשנייה 0.00156
חבית ארה"ב לשעה ל רגל מעוקבת לשעה 5.614583