ממיר יחידת מדידה

נפח זרימת יחידות שיעור

חבית ארה"ב ליום, מחשבון מקוון, ממיר טבלת המרה

חבית ארה"ב ליום ל Kilobarrel האמריקאי ליום 0.001
חבית ארה"ב ליום ל Millilitre לדקה 110.407844
חבית ארה"ב ליום ל Millilitre ליום 158 987.295
חבית ארה"ב ליום ל Millilitre לשנייה 1.840131
חבית ארה"ב ליום ל Millilitre לשעה 6 624.471
חבית ארה"ב ליום ל אונקיה לדקה 3.733333
חבית ארה"ב ליום ל אונקיה לשנייה 0.062222
חבית ארה"ב ליום ל אונקיה לשעה 224
חבית ארה"ב ליום ל אינץ 'מעוקב לדקה 6.7375
חבית ארה"ב ליום ל אינץ 'מעוקב לשנייה 0.112292
חבית ארה"ב ליום ל אינץ 'מעוקב לשעה 404.25
חבית ארה"ב ליום ל בחצר מעוקב לדקה 0.000144
חבית ארה"ב ליום ל בחצר מעוקב לשנייה 2.41 * 10-6
חבית ארה"ב ליום ל בחצר מעוקב לשעה 0.008664
חבית ארה"ב ליום ל גלון ארה"ב לדקה 0.029167
חבית ארה"ב ליום ל גלון ארה"ב ליום 42
חבית ארה"ב ליום ל גלון בארה"ב לשנייה 0.000486
חבית ארה"ב ליום ל גלון בארה"ב לשעה 1.75
חבית ארה"ב ליום ל גלון בבריטניה לדקה 0.024286
חבית ארה"ב ליום ל גלון בבריטניה ליום 34.972316
חבית ארה"ב ליום ל גלון בבריטניה לשנייה 0.000405
חבית ארה"ב ליום ל גלון בבריטניה לשעה 1.45718
חבית ארה"ב ליום ל חבית ארה"ב לדקה 0.000694
חבית ארה"ב ליום ל חבית ארה"ב לשנייה 1.16 * 10-5
חבית ארה"ב ליום ל חבית ארה"ב לשעה 0.041667
חבית ארה"ב ליום ל ליטר לדקה 0.110408
חבית ארה"ב ליום ל ליטר ליום 158.987295
חבית ארה"ב ליום ל ליטר לשנייה 0.00184
חבית ארה"ב ליום ל ליטר לשעה 6.624471
חבית ארה"ב ליום ל מטר מעוקב לדקה 0.00011
חבית ארה"ב ליום ל מטר מעוקב ליום 0.158987
חבית ארה"ב ליום ל מטר מעוקב לשנייה 1.84 * 10-6
חבית ארה"ב ליום ל מטר מעוקב לשעה 0.006624
חבית ארה"ב ליום ל מיליון רגל מעוקבת לדקה 3.9 * 10-5
חבית ארה"ב ליום ל מיליון רגל מעוקבת ליום 0.056146
חבית ארה"ב ליום ל מיליון רגל מעוקבת לשעה 0.002339
חבית ארה"ב ליום ל סנטימטר מעוקב לדקה 110.407844
חבית ארה"ב ליום ל סנטימטר מעוקב ליום 158 987.295
חבית ארה"ב ליום ל סנטימטר מעוקב לשעה 6 624.471
חבית ארה"ב ליום ל עכו-רגל בשנה 0.047046
חבית ארה"ב ליום ל עכו-רגל ליום 0.000129
חבית ארה"ב ליום ל עכו-רגל לשעה 5.37 * 10-6
חבית ארה"ב ליום ל קילו בנזין ב 15,5 ° C ליום 259.14
חבית ארה"ב ליום ל קילו בנזין ב 15,5 ° C לשעה 10.7975
חבית ארה"ב ליום ל רגל מעוקבת לדקה 0.003899
חבית ארה"ב ליום ל רגל מעוקבת לשנייה 6.5 * 10-5
חבית ארה"ב ליום ל רגל מעוקבת לשעה 0.233941