הוסף למועדפים
 
הסר מהמועדפים

יחידות רדיואקטיביות

בקרל, קירי, רתרפורד, התפוררות לדקה וכל יחידות הרדיואקטיביות אחרות, להמיר טבלאות
את כלאת כל DD GG KK MM NN PP TT בב קק רר שש
D
Disintigration לדקה
Disintigration לשנייה
G
GigaBecquerel
K
KiloBecquerel
M
MegaBecquerel
MicroCurie
MilliBecquerel
MilliCurie
N
NanoCurie
P
PicoCurie
T
TeraBecquerel
ב
בקרל
ק
קירי
ר
רתרפורד
ש
שנייה אחת